ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αντικείμενο

Η CRETANTHOS εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό του ιδιωτικού σας απορρήτου καθώς και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό ο παρών ιστότοπος έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και κοινοτικό νομικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (Καν ΕΕ 2016/679). Σε συμμόρφωση των παραπάνω, η CRETANTHOS σας κοινοποιεί την παρούσα νόμιμη πολιτική προστασίας απορρήτου, με σκοπό να σας ενημερώσει για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει και τον τρόπο χρήσης τους, καθώς την περίοδοο διατήρησής του αλλά και τις δυνατότητες που έχετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας.

Είδη πληροφοριών που συλλέγουμε

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς άμεσα ή έμμεσα, ενδέχεται να περιλαμβάνουν όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αριθμό φορολογικού μητρώου, στοιχεία πιστωτικών καρτών, υπηκοότητα, φύλο, στοιχεία καταναλωτικών συνηθειών, στοιχεία προσωπικών προτιμήσεων, και κάθε άλλη πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για την κάλυψη των προσωπικών σας απαιτήσεων ή την ανταπόκρισή μας στις αιτούμενες από εσάς υπηρεσίες.

Τρόπος συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η CRETANTHOS χρησιμοποιεί φυσικά και/ή ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας για να συλλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτά μπορεί να συνίστανται σε έγγραφα τα οποία χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας και/ή σε ψηφιακά έντυπα τα οποία διατίθενται μέσω του διαδικτύου καθώς και σε έγγραφα τα οποία συμπληρώνονται ενώπιον τρίτων οι οποίοι συναλλάσσονται με την εταιρία μας για την εξυπηρέτησή σας (όπως, για παράδειγμα, υπηρεσίες μεταφορικής). Τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αριθμό φορολογικού μητρώου, στοιχεία πιστωτικών καρτών, υπηκοότητα, φύλο, στοιχεία καταναλωτικών συνηθειών, στοιχεία προσωπικών προτιμήσεων. Επιπροσθέτως, συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας εγγραφής στον ιστότοπό μας, η οποία είναι προαιρετική, και της συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας του e-shop που λειτουργεί στον παρόντα ιστότοπο. Εφόσον εγγραφείτε και γίνετε συνδρομητής ή πραγματοποιήσετε μία ηλεκτρονική αγορά, παρέχετε γενικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση εγκατάστασης, αριθμό φορολογικού μητρώου καθώς και ενδεχομένως στοιχεία πιστωτικών καρτών για εκτέλεση της παραγγελίας σας.

Επιπρόσθετα, η Εφαρμογή ενδέχεται να συλλέγει αυτόματα συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως ενδεικτικά, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) της συσκευής σας, λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείτε, και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Εφαρμογής.

Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ως «ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων», σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν ΕΕ 2016/679 νοούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αναφέρονται στη «φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και την επεξεργασία γενετικών δεδομένων,  βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό». Η CRETANTHOS δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο εάν αυτά μας παρέχονται από εσάς με τη ρητή σας συναίνεση για κάθε σχετικό σκοπό επεξεργασίας.

 

Δεδομένα Ανηλίκων

Η CRETANTHOS δεν επιδιώκει να συναλλάσσεται απευθείας με ανήλικους ή να  λαμβάνει προσωπικά δεδομένα απευθείας από αυτούς, χωρίς την άδεια του γονέα ή κηδεμόνα τους. Δεδομένης της αδυναμίας ελέγχου της ηλικίας των προσώπων που εισέρχονται ή χρησιμοποιούν τον ιστότοπο της εταιρίας μας, παρακαλούμε τους γονείς και κηδεμόνες των ανηλίκων να επικοινωνήσουν μαζί μας εάν διαπιστώσουν οποιαδήποτε συναλλαγή των ανηλίκων με την εταιρία μας και συνακόλουθα μία μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων εκ μέρους τους, προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα δικαιώματα που τους παρέχονται, όπως είναι η διαγραφή των δεδομένων τους.

Σκοπός Επεξεργασίας

Η CRETANTHOS συλλέγει προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Καν ΕΕ 2016/679) και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία, προκειμένου να σας προσφέρει υπηρεσίες πώλησης ελαιολάδου και λοιπών προϊόντων, συσκευασίας, τυποποίησης και συλλογής ελαιοκάρπου. Στα πλαίσια αυτά, συλλέγουμε τα προσωπικά σας για τους παρακάτω αναφερόμενους σκοπούς:

Για την εκτέλεση των συμβάσεων που έχουμε συνάψει μαζί σας και την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων ή εκτέλεση των υπηρεσιών μας (υπηρεσίες e-shop, άμεσες πωλήσεις κλπ.), όπως είμαστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων˙

Για λόγους τήρησης των νομικών και φορολογικών μας υποχρεώσεων˙
Για τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας και τη διεξαγωγή ερευνών μέσω ερωτηματολογίων ή προφορικών ερωτήσεων
Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ιστότοπών μας και των διαφόρων μέσων επικοινωνίας που χρησιμοποιούμε, καθώς για λόγους διαφήμισης και προωθητικών ενεργειών˙των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Σε περίπτωση που οι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων τροποποιηθούν, η CRETANTHOS θα σας ενημερώσει πριν από οποιαδήποτε χρησιμοποίηση των δεδομένων σας, παρέχοντάς σας πληροφορίες για τους νέους σκοπούς επεξεργασίας, με την επιφύλαξη της επεξεργασίας των δεδομένων για λόγους που αφορούν νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας, για τις οποίες δεν απαιτείται καμία προηγούμενη συναίνεση ή ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων.

Κοινοποίηση Δεδομένων (Διαβίβαση ή πρόσβαση)

Η CRETANTHOS δεν κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν τρίτο για κανέναν λόγο,εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, ή είναι υποχρεωση που απορρέει εκ του νόμου. Στα πλαίσια αυτά. ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε δημόσιες υπηρεσίες εφόσον έχουμε εκ του νόμου υποχρεωση. Ειδικά ως προς τις αγορές που λαμβάνουν χώρα μέσω e-shop, η εταιρία CRETANTHOS αναγκαστικά και προς εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, κοινοποιεί στην εταιρία εκτέλεσης της μεταφοράς και παράδοσης των αγορασθέντων προϊόντων, μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα, και τα οποία είναι το όνοματεπώνυμο, το πατρώνυμο,η διεύθυνσή σας και ο αριθμός τηλεφώνου σας.

Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίοι θα επεξεργαστούν αυτά δυνάμει γραπτής εντολής και σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της εταιρίας μας (Υπεύθυνοι Επεξεργασίας). Εγγυόμαστε πάντοτε ότι οι εν λόγω τρίτοι θα εφαρμόζουν αντίστοιχα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και θα ενεργούν αυστηρά σύμφωνα με τις γραπτές εντολές της εταιρίας μας όσον αφορά τη διαχείριση των δεδομένων σας.

Η CRETANTHOS δεν πωλεί, μισθώνει ή παρέχει φυσική πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο. Οι μόνες περιπτώσεις κοινοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά είναι οι κατωτέρω:

Εάν έχουμε λάβει τη συναίνεσή σας˙
Εάν η κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων απαιτείται βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων οποιασδήποτε μορφής, ή δικαστικών αποφάσεων.
Εάν αυτό απαιτείται για λόγους εκπλήρωσης συμβατικών μας υποχρεώσεων, όπως είναι, για παράδειγμα, η παράδοση των αγορασθέντων από εσάς, προϊόντων.
Εάν τίθεται σε κίνδυνο η ζωή, η υγεία ή η περιουσία οποιουδήποτε προσώπου.

Στις περιπτώσεις κοινοποίησης των δεδομένων σας κατά τα ανωτέρω, η CRETANTHOS περιορίζει το εύρος των πληροφοριών που κοινοποιούνται στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση του εκάστοτε συγκεκριμένου σκοπού.

Διαδικτυακές Τεχνολογίες

Ο ιστότοπος της CRETANTHOS ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies, αόρατα pixel και web beacons για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την περιήγησή σας σε αυτό των ιστόποτο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Cookies της εταιρίας μας.

Δικαιώματα χρηστών

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Καν ΕΕ 2016/679), δικαιούστε:

(i) Να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης) και να ζητήσετε και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία που έχει διενεργηθεί˙
(ii) Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν αυτά είναι ανακριβή˙
(iii) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται για νόμιμους λόγους˙
(iv) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας˙
(v) Να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων, και
(vi) Να αντιταχθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία τους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η CRETANTHOS θα απαντήσει γραπτώς εντός 30 ημερών από τη λήψη και ταυτοποίηση του αιτήματος, εκτός εάν τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του αιτήματος απαιτούν δικαιολογημένα περισσοτερο εύλογο χρόνο.

Ακόμη, η CRETANTHOS δεσμεύεται ότι σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα ανωτέρω δικαιώματα, τα σχετικά αιτήματα θα προωθηθούν και σε όλους τους τρίτους στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα δεδομένα σας στα πλαίσια των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: για θέματα Προστασίας Δεδομένων

Προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η CRETANTHOS έχει διορίσει Υπεύθυνο Επικοινωνίας για θέματα Προστασίας Δεδομένων, στον οποίο μπορούν τα υποκείμενα δεδομένων να υποβάλλουν αιτήματα και ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, στα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας:

[Τζιανουδάκης Γεώργιος, Αγγελιανά Μυλοποτάμου, 6982070427, 2834022192, ε-μαιλ: info@cretanthos.com]

Εάν θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας: www.dpa.gr, Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3,, 115 23, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr

Ασφάλεια των Δεδομένων

Παρότι καμία μέθοδος διαδικτυακής διαβίβασης ή ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι 100% ασφαλής, η CRETANTHOS εφαρμόζει όλα τα εμπορικά εύλογα μέτρα και διαδικασίες για να διατηρήσει την ακρίβεια των δεδομένων σας και να διασφαλίσει την ορθή χρήση των δεδομένων που συλλέγει για εσάς, καθώς και για να διασφαλίσει και προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ενώσω εσείς απολαμβάνετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας παρέχονται κατά την διάρκεια της φυσικής σας παρουσίας στις εγκαταστάσεις της ή κατά τη διάρκεια των επισκέψεών σας στο ηλεκτρονικό μας περιβάλλον.

Χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά το παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία της εταιρίας, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία άλλη περίοδος διατήρησης. Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της παρούσας φορολογικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα της παρ. 1 του άρθ. 84 του ν. 2238/1994, της παρ.2 άρθ. 57 ν. 2859/000, και της παρ. 1 άρθ. 7 ν. 4308/2014, η εταιρία μας σε περίπτωση πραγματοποίησης αγοράς μέσω του e-shop, είναι υποχρεωμένη να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών, με την επιφύλαξη παράτασης του ως άνω χρονικού διαστήματος σύμφωνα με νεότερη νομοθεσία οποιασδήποτε μορφής ή λογω συμμόρφωσής της σε αντίστοιχη εντολή της αρμόδιας ελεγκτικής φορολογικής αρχής ή λόγω συμμόρφωσής της σε δικαστική απόφαση.

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Η CRETANTHOS δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά διαστήματα για λόγους συμμόρφωσης σε νομοθετικές μεταβολές ή για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, πάντοτε στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας πολιτικής απορρήτου θα αναρτώνται στον ιστότοπο της εταιρίας μας με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται σαφές ποια είναι η πιο πρόσφατη επικαιροποιημένη έκδοση.